top of page
Köpa fastighet i Spanien

Reservations-avtal

 

Första steget är att skriva ett reservationskontrakt som fastställer priset och betalningsvillkoren. Därefter betalar köparen vanligtvis en deposition på 6.000 €. Under reservationsperioden (crika 8-14 dagar) tas fastigheten bort från marknaden och dokumentation hämtas från fastighetsregistret för att säkerställa att informationen är korrekt.

Juridisk utredning

 

Advokaten kontrollerar att allt är juridiskt korrekt, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns några inteckningar, skulder, hyresgäster och/eller avgifter som är registrerade på fastigheten.

 

Köpeavtal

Efter den juridiska undersökningen kan köparen och säljaren skriva under köpeavtalet. När avtalet skrivs under betalar köparen vanligtvis 10% av köpeskillingen (minus de 6000 € som redan betalats som deposition). Avtalet är detaljerat och innehåller en juridisk beskrivning av fastigheten, köparens och säljarens information, köpeskillingen, det beräknade datumet för underskrift av lagfarten och andra juridiska klausuler.

Tillträde & lagfart

 

Säljare och köpare skriver under lagfarten inför notarien. (Detta kan även ske på distans med hjälp av fullmakt till advokaten om du inte kan närvara just detta datum). Äganderätten till fastigheten överförs från säljaren till köparen. Kvarstående köpeskilling betalas och nycklarna överlämnas till den nya ägaren. Är du inte vara på plats vid tillträdesdatum tar vi hand om nyckeln till det att du är på plats. Kostnaden för processen av bostadsköp i andra hand är 7% av köpeskillingen i överföringsskatt och ytterligare kostnader för advokat och notarie på cirka 1% vardera. Vid köp av nyproduktion är skatten 10% plus en avgiftsskatt på 1,2% plus normala avgifter för advokat och notarie.

 

Registrering

Efter underskriften skickas lagfarten till fastighetsregistret, där fastigheten officiellt registreras i namnet på den nya ägaren. Skatter och andra juridiska kostnader regleras. Hela processen hanteras av din advokat som också hjälper till att överföra alla pågående avtal för elektricitet, vatten, ägarförening och skatter i ditt namn.

bottom of page